Publications

2016
 • K. M. Paradowska, E. Popko, M. A. Pietrzyk, K. Gwóźdź, A. Kozanecki
  Current transport and deep levels in p-Si/n-Zn0.9Mg0.1O/n-ZnO heterojunctions, Journal of Alloys and Compounds, 2016, 1-16.
 • W. Jacak, E. Popko, A. Henrykowski, E. Zielony, K. Gwozdz, G. Luka, R. Pietruszka, B. Witkowski, L. Wachnicki, M. Godlewski, Liann-Be Chang, Ming-Jer Jeng
  On the size dependence and spatial range for the plasmon effect in photovoltaic efficiency enhancement, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2016, vol. 147, p. 1-16.
 • R. Pietruszka, R. Schifano, T. A. Krajewski, B. S. Witkowski, K. Kopalko, L. Wachnicki, E. Zielony, K. Gwozdz, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, M. Godlewski
  Improved efficiency of n-ZnO/p-Si based photovoltaic cells by band offset engineering, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2016, vol 147, p. 164-170.
 • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, M. A. Pietrzyk, A. Kozanecki
  Struktury na bazie ZnO do detekcji światła ultrafioletowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2016, R. 92, nr 9, p. 39-42.
 • K. Gwóźdź, E. Płaczek-Popko, E. ZIelony, Z. Gumienny, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski
  Parametry konwersji fotowoltaicznej dla fotoogniw plazmonicznych na bazie ZnO z nanocząstkami srebra i złota, Przegląd Elektrotechniczny, 2016, R. 92, nr 9, p. 36-38.
 • E.Zielony, M. Morawski, A. Racino, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski
  "Aktywność defektów w pomiarach elektrycznych i optycznych złączy fotowoltaicznych na bazie CdTe", Przegląd Elektrotechniczny, 2016, R. 92, nr 9, p. 43-46.
 • K. Gwóźdź, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, M. Godlewski, L. B. Chang
  Si/ZnO nanorods with Ag nanoparticles/AZO heterostructures in PV applications, Bulletin of Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 2016, vol. 64, p. 529-533.
 • K. Paradowska, E. Popko, K. Gwóźdź, S. Zając, M. Stachowicz, D. Jarosz
  "Towards achieving p-type conductivity in zinc oxide", 14th Students' Science Conference: Fundamental Reasearch Questions, Wrocław, 22-25 September 2016, Wrocław:Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, p. 34-39
 • K. Gwóźdź, E. Popko, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski
  "New solar cells based on ZnO and Si with metallic nanoparticles", 14th Students' Science Conference: Fundamental Reasearch Questions, Wrocław, 22-25 September 2016, Wrocław:Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, p. 1-6
2015
 • E. Płaczek-Popko, K. Gwóźdź, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, M. Godlewski, W. Jacak, L. B. Chang
  Si/ZnO nanorods/Ag/AZO structures as promising photovoltaic plasmonic cells, Journal of Applied Physics, 2015, vol. 117(19), p. 1-8.
 • R. Pietruszka, B. S. Witkowski, S. Gieraltowska, P. Caban, L. Wachnicki, E. Zielony, K. Gwóźdź, P. Biegański, E. Płaczek-Popko, M. Godlewski
  New efficient solar cell structures based on zinc oxide nanorods, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, vol. 143, p. 99-104.
 • E. Płaczek-Popko, K. M. Paradowska, M. A. Pietrzyk, Z. Gumienny, P. Biegański, A. Kozanecki
  Deep traps and photo-electric properties of p-Si/MgO/n-Z1-xMgxO heterojunction, Journal of Applied Physics, 2015, vol. 118, p. 074501.
 • K. Sierański, J. Szatkowski
  Substitutional impurity in the graphene quantum dots, Physica. E, Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, vol. 73, p. 40-44.
2012-2014
 • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, A. Henrykowski, Z. Gumienny, P. Kamyczek, J. Jacak, P. Nowakowski, G. Karczewski
  Laser irradiation effects on the CdTe/ZnTe quantum dot structure studied by Raman and AFM spectroscopy, Journal of Applied Physics, 2012, vol. 112(6), p. 063520.
 • P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, Vl. Kolkovsky, S. Grzanka, R. Czarnecki
  A deep acceptor defect responsible for the yellow luminescence in GaN and AlGaN, Journal of Applied Physics, 2012, vol. 111(11), p. 113105.
 • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, P. Nowakowski, Z. Gumienny, A. Suchocki, G. Karczewski
  Electro-optical characterization of Ti/Au–ZnTe Schottky diodes with CdTe quantum dots, Materials Chemistry and Physics, 2012, vol. 134(2-3), p. 821-828.
 • T. Wiktorczyk, P. Biegański, E. Zielony
  Preparation and optical characterization of e-beam deposited cerium oxide films, Selected papers from the Third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, Optical Materials, 2012, vol. 34(12), p. 2101-2107.
 • P. Biegański, E. Dobierzewska-Mozrzymas, L. Kępiński
  Application of effective medium theory with consideration of island shapes to interpret optical properties of discontinuous Pt films, Applied Optics, 2012, vol. 51(29), p. 6945-6951.
 • P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, Z. R. Zytkiewicz, Z. Gumienny, E. Zielony, M. Sobanska, K. Klosek, A. Reszka
  Structural and optical characterization of GaN nanowires, Journal of Applied Physics, 2013, vol. 113(20), p. 204303.
 • E. Przeździecka, K. Gościński, D. DObosz, E. Zielony, J. M. Sajkowski, M. A. Pietrzyk, E. Płaczek-Popko, A. Kozanecki
  Spectrum selective UV detectors from an p-ZnO:As/n-GaN diodes grown by Molecular Beam Epitaxy, Sensors & Actuators: A. Physical, 2013 vol. 195, p. 27-31.
 • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, P. Kamyczek, A. Henrykowski, G. Karczewski
  Raman spectroscopy of CdTe/ZnTe quantum dot structures, Optica Applicata, 2013, vol. 43(1), p. 181-185.
 • P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, Z. Zytkiewicz
  Deep levels in GaN studied by deep level transient spectroscopy and Laplace transform deep-level spectroscopy, Materials Science-Poland, 2013, vol. 31(4), p. 572-576.
 • P. Kamyczek, P. Biegański, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, L. Gelczuk, B. Sciana, D. Pucicki, D. Radziewicz, M. Tłaczała, K. Kopalko, M. Dabrowska-Szata
  Electro-optical properties of diluted GaAsN on GaAs grown by APMOVPE, Materials Science-Poland, 2013, vol. 31(4), p. 595-600.
 • T. Krajeski, P. Stallinga, E. Zielony, K. Goscinski, P. Kruszewski, L. Wachnicki, T. Aschenbrenner, D. Hommel, E. Guziewicz, M. Godlewski
  Trap levels in the atomic layer deposition-ZnO/GaN heterojunction-Thermal admittance spectroscopy studies, Journal of Applied Physics, 2013, vol. 113(19), p. 194504.
 • N. G. Galkin, D. A. Bezbabnyi, K. N. Galkin, S. A. Dotsenko, E. Zielony, R. Kudrawiec, J. Misiewicz
  Formation and optical properties of semiconducting thick Ca silicide films and Si/CaxSi/ Si heterostructures on Si(111) substrate, Physica Status Solidi (C), 2013, vol. 10(12), p. 1819-1823.
 • K. Sierański, J. Szatkowski
  The energies of the substitutional impurities in graphene, Physica Status Solidi. B, Basic Solid State Physics, 2013, vol. 250(8) p. 1556-1562.
 • P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, Z. R. Zytkiewicz, E. Zielony, Z. Gumienny
  Deep traps in n-type GaN epilayers grown by plasma assisted molecular beam epitaxy, Journal of Applied Physics, 2014, vol. 115(2), p. 1-6.
 • R. Pietruszka, G. Luka, K. Kopalko, E. Zielony, P. Biegański, E. Płaczek-Popko, M. Godlewski
  Photovoltaic and photoelectrical response of n-ZnO/p-Si heterostructures with ZnO films grown by an Atomic Layer Deposition method, Special topical issue on Materials for Green Energy and the Environment, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, vol. 25, p. 190-196.
 • Ł. Gelczuk, P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, M. Dabrowska-Szata
  Correlation between barrier inhomogeneities of 4H-SiC 1A/600V Schottky rectifiers and deep-level defects revealed by DLTS and Laplace DLTS, Solid State Electronics, 2014, vol. 99, p. 1-6.
 • R. Pietruszka, G. Luka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, E. Zielony, P. Biegański, E. Płaczek-Popko, M. Godlewski
  Electrical and photovoltaic properties of ZnO/Si heterostructures with ZnO films grown by atomic layer deposition, European Materials Research Society (E-MRS) Spring Meeting 2013 Symposium H:Multifunctional Binary and Complex Oxide Films and Nanostructures for Microelectronic Applications, Thin Solid Films, 2014, vol. 563, p. 28-31.
 • M. A. Pietrzyk, E. Zielony, M. Stachowicz, A. Reszka, E. Płaczek-Popko, A. Wierzbicka, E. Przeździecka, A. Droba, A. Kozanecki
  Electro-optical characterization of ZnO/ZnMgO structure grown on p-type Si (111) by PA-MBE method, Journal of Alloys and Compounds, 2014, vol. 587, p. 724-728.
 • E. Zielony, G. Karczewski, Z. Gumienny, A. Racino, T. Wosinski, E. Płaczek-Popko, S. Chusnutdinow, K. Olender
  Electrical and photovoltaic properties of CdTe/ZnTe n-i-p junctions grown by molecular beam epitaxy, Journal of Applied Physics, 2014, vol. 115(24), p. 244501
 • G. Luka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, K. Goscinska, R. Jakiela, E. Guziewicz, M. Godlewski, E. Zielony, P. Biegański, E. Płaczek-Popko, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Jabłoński
  tomic layer deposition of Zn1-xMgxO:Al transparent conducting films, Journal of Materials Science, 2014, vol. 49(4), p. 1512-1518.
 • R. Pietruszka, B. S.Witkowski, G. Luka, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, K. Kopalko, M. Godlewski, E. Zielony, P. Biegański, E. Płaczek-Popko
  Photovoltaic properties of ZnO nanorods/p-type Si heterojunction structures, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2014, vol. 5(1), p. 173-179.
 • K. Sierański, J. Szatkowski, J. Pawlikowski
  Persistent photoconductivity in high resistive Zn3P2, Journal of Applied Physics, 2014, vol. 115, nr 8, p. 083709.
 • T. WIktorczyk, P. Biegański
  Dielectric spectroscopy of electron beam deposited yttrium oxide films examined in metal-insulator-metal sandwich type structures, Thin Solid Films, 2014, vol. 551, p. 188-194.
2006-2011
 • J. M. Wróbel, E. Płaczek-Popko, J. Szatkowski, A. Gubański, J. Rezmer, P. Becla
  Space charge spectroscopic studies of indium doped Cd0.91Mn0.09Te, 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Prague, Czech Republic, 16-19. May 2010 / eds. P. Janik [i in.]. Piscataway, NJ : IEEE, cop., 2010, p. 477-478.
 • P. Dyba, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, J. Szatkowski
  Electrical characterization of defects in Schottky Au-CdTe:Ga diodes, Acta Physica Polonica. A., 2009, vol. 116, p. 944-946.
 • E. Płaczek-Popko, E. Zielony, J. Trzmiel, J. Szatkowski, Z. Gumienny, T. Wojtowicz, G. Karczewski, P. Kruszewski, L. Dobaczewski
  Capacitance spectroscopy of CdTe self-assembled quantum dots embedded in ZnTe matrix, Physica. B, Condensed Matter., 2009, vol. 404, p. 5173-5176.
 • E. Płaczek-Popko, J. Trzmiel, E. Zielony, S. Grzanka, R. Czernecki, T. Suski
  Deep level transient spectroscopy signatures of majority traps in GaN p–n diodes grown by metal-organic vapor-phase epitaxy technique on GaN substrates, Physica. B, Condensed Matter, 2009, vol. 404, p. 4889-4891.
 • J. Szatkowski, K. SIerański, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny
  Deep level defects in proton irradiated p-type Al0.5Ga0.5As, Physica. B, Condensed Matter, 2009, vol.404, p. 4967-4969.
 • J. Trzmiel, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny
  On the frequency domain relaxation processes in gallium doped CdTe and Cd0.99Mn0.01Te, Acta Physica Polonica. A, 2009, vol. 116, p. 956-958.
 • J. Trzmiel, E. Płaczek-Popko, A. Nowak, K. Weron, Z. Gumienny
  On the stretched-exponential decay kinetics of the ionized DX centers in gallium doped Cd1-xMnxTe, Physica. B, Condensed Matter., 2009, vol 404, p. 5251-5254.
 • J. Trzmiel, K. Weron, J. Janczura, E. Płaczek-Popko
  Properties of the relaxation time distribution underlying the Kohlrausch–Williams–Watts photoionization of the DX centers in Cd1-xMnxTe mixed crystals, Journal of Physics. Condensed Matter., 2009, vol. 21(34), p. 8.
 • J. Trzmiel, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, K. Weron, P. Becla
  On the relaxation rate distribution of the photoionized DX centers in indium doped Cd1-xMnxTe, Journal of Physics. Condensed Matter, 2009, vol. 21(21)
 • E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, J. Trzmiel, J. Szatkowski
  Evidence for metastable behavior of Ga-doped CdTe, Optica Applicata, 2008, vol. 38, p. 559-565.
 • E. Płaczek-Popko, J. Trzmiel, Z. Gumienny, E. Wojtyna, J. Szatkowski
  Impedance spectroscopy of Au-CdTe:Ga Schottky contacts, Acta Physica Polonica. A, 2008, vol. 114, p. 1279-1283.
 • J. Trzmiel, E. Płaczek-Popko, K. Weron, J. Szatkowski, E. Wojtyna
  Non-exponential photoionization of the DX centers in gallium doped CdTe and Cd0.99Mn0.01Te, Acta Physica Polonica. A, 2008, vol. 114, p. 1417-1420.
 • J. Trzmiel, K. Weron, E. Płaczek-Popko
  Stretched-exponential photoionization of the metastable defects in gallium doped Cd0.99Mn0.11Te: statistical origins of the short-time power-law in response data, Journal of Applied Physics, 2008, vol. 103, p. 114902-1.
 • J. Trzmiel, E. Płaczek-Popko, J. M. Wróbel, K. Weron, P. Becla
  Stretched-exponential photoionization of the DX-related centers in indium- and gallium-doped Cd1-xMnxTe alloys, Journal of Physics. Condensed Matter, 2008, vol. 20, p.4.
 • J. M. Wróbel, A. Gubański, E. Płaczek-Popko, J. Rezmer, P. Becla
  Thermally stimulated current in high resisitivity Cd0.85Mn0.15Te doped with indium, Journal of Applied Physics, 2008, vol. 103, p. 063720-1.
 • E. Płaczek-Popko, A. Nowak, G. Karczewski, T. Wojtowicz, M. Wiater, M. Guziewicz, Z. Gumienny
  Investigation of the quantum confinement effects in CdTe dots by electrical measurements, W: Physics of semiconductors. 28th International Conference on the Physics of Semiconductors, Vienna, Austria, 24-28 July 2006 / Eds Wolfgang Jantsch, Friedrich Schaffler. Melville, NY : American Institute of Physics, cop., 2007, p. 813-814,(AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; vol. 893).
 • E. Płaczek-Popko, J. M. Wróbel, A. Gubański, J. Fiałkowski, J. Szatkowski, K. Sierański, P. Becla
  Electron trap energy levels in indium doped Cd0.85Mn0.15Te, W: Physics of semiconductors, 28th International Conference on the Physics of Semiconductors, Vienna, Austria, 24-28 July 2006 / Eds Wolfgang Jantsch, Friedrich Schaffler. Melville, NY : American Institute of Physics, cop, 2007, p. 235-236, (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; vol. 893).
 • A. Hajdusianek, J. Szatkowski, E. Płaczek-Popko, K. Sierański, P. Becla
  Deep electron states in indium-doped Cd0.93Mn0.07Te DLTS study, Physica Status Solidi. C, Conference Proceedings, 2006, vol. 3, p. 817-820.
 • E. Płaczek-Popko, A. Nowak, J. Szatkowski, K. Sierański
  Capture barrier for DX centers in gallium doped Cd1-xMnxTe, Journal of Applied Physics, 2006, vol. 99, p. 083510-1.
 • E. Płaczek-Popko, K. SIerański, J. Trzmiel, J. Szatkowski, A. Nowak
  Metastabilites in the electrical characteristics of Au-CdMnTe Schottky contacts, Physica Status Solidi. C, Conference Proceedings, 2006, vol. 3, p. 1176-1179.
2001-2005
 • E. Płaczek-Popko, A. Nowak, J. Szatkowski, A. Hajdusianek, Z. Gumienny, A. Augusti
  Relaxation of persistent photoconductivity in Ga-doped Dd1-xMnxTe, in: Infrared photoelectronics, [Warsaw, 28 August - 2 September 2005] / Ed. by A. Rogalski, E. L. Dereniak, F. F. Sizov. Bellingham, Wash. : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005. s. 59571J-1 - 59571J-9, (SPIE Proceedings Series, ISSN 0277-786X; vol. 5957).
 • E. Płaczek-Popko
  On the photoionization cross section of DX centers, in: Defects and diffusion in semiconductors - An annual retrospective VII. Ed. David J. Fisher. Vol. 230-232. Defect and Diffusion Forum. Zurich : Trans Tech Publ., 2004, p. 101-110.
 • E. Płaczek-Popko, J. Szatkowski, J. Duda, A. Hajdusianek, P. Becla
  Photoionization kinetics of the DX related center in In-doped Cd1-xMnxTe, Physica Status Solidi. A, Applied Research, 2004, vol. 201, p. 1-5.
 • E. Płaczek-Popko, J. Szatkowski, P. Becla
  On the negative Hubbard correlation energy of the DX center in In-doped CdMnTe, Journal of Applied Physics, 2004, vol. 95, p. 1171-1179.
 • E. Płaczek-Popko, J. Szatkowski, P. Becla
  Photoionization of DX-related traps in indium- and gallium-doped Cd1-xMnxTe, Physica. B, Condensed Matter, 2003, vol. 340-342, p. 886-889.
 • J. Szatkowski, K. Sierański, A. Hajdusianek, E. Płaczek-Popko
  Deep hole traps in Be-doped Al0.2Ga0.8As layers grown by molecular beam epitaxy, Physica. B, Condensed Matter, 2003, vol. 340-342, p. 345-348.
 • J. M. Wróbel, E. Płaczek-Popko, J. Dubowski, H. Tang, J. Webb
  A photoluminescence study of laser ablated gallium nitride thin films, in: Photon processing in microelectronics and photonics, [San Jose, 21-24 January 2002] / Eds Koji Sugioka [i in.]. Bellingham, Wash. : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2002, p. 82-89, (SPIE Proceedings Series, ISSN 0277-786X; vol. 4637)
 • E. Płaczek-Popko, P. Becla
  Metastable defect characterization in Cd0.9Mn0.1Te:In, Physica. B, Condensed Matter, 2001, vol. 308/310, p. 954-957
 • E. Płaczek-Popko, J. Szatkowski, K. Sierański, J. Fiałkowski, A. Hajdusianek, J. M. Wróbel, P. Becla
  Deep level defects responsible for persistent photoconductivity in Ga and In doped Cd1-xMnxTe, in: Proceedings of the 25th International Conference on the Physics of Semiconductors, Osaka, Japan, September 17-22, 2000, Pt. 2 / N. Miura, T. Ando (eds). Berlin [i in.] : Springer, cop, 2001, p. 1457-1458,(Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; 87).
 • E. Płaczek-Popko, J. Szatkowski, K. Sierański, J. Fiałkowski, J. M. Wróbel, P. Becla
  DX centers in indium doped Cd0.9Mn0.1Te. Optical Materials (Amsterdam), 2001, vol. 18(1), p. 163-165.
 • J. Szatkowski, E. Płaczek-Popko, A. Hajdusianek, A. Johansen, C. Soerensen
  Metastable irradiation induced defects in Be doped Al0.5Ga0.5As MBE layers, Physica. B, Condensed Matter, 2001, vol. 308/310, p.769-771.
 • J. Szatkowski, E. Płaczek-Popko, K. Sierański, A. Johansen, J. Fiałkowski
  He++ -irradiated beryllium doped Al0.5Ga0.5As MBE layers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B Beam Interactions with Materials and Atoms, 2001 vol. 178, p. 252-255.

Patents

 • Z. Gumienny, Z. Pawłowski, D. Włoskowicz
  Patent. Poland, no. 213143. Urządzenie do bezkontaktowego pomiaru drgań powierzchni : Int.Cl. G01S 15/36, G01S 15/32, G01N 29/44, G01N 29/42, G01H 17/00, A61B 8/00. Filled no. 379187 from 13.03.2006. Issued 31.01.2013.
 • Z. Gumienny, Z. Pawłowski, H. Czado, A. Manes, D. Banasiak, D. Włoskowicz
  Patent. Poland, no. 210599. Sposób pomiaru drgań błony bębenkowej i urządzenie do pomiaru drgań błony bębenkowej : Int. Cl. A61B 5/12. Filled no. 370465 from 04.10.2004. Issued 29.02.2012.
 • Z. Gumienny
  Patent. Poland, no. 202905. Sposób odczytu topografii linii papilarnych i układ do odczytu topografii linii papilarnych : Int. Cl. G06K 9/00, A61B 5/117. Filled no. 357399 from 27.11.2002. Issued 31.08.2009.
 • Z. Gumienny
  Patent. Poland, no. 200733. Układ do kontroli poprawności zasilania przy prądzie trójfazowym : Int. Cl. G01R 29/18, G01R 29/16. Filled no. 357067 from 12.11.2002. Issued 30.01.2009.

Conferences

2016
 • 4th International Workshop on the Optical Properties of Nanostructures (OPON), Wrocław, 2016
  • E. Zielony, M. Morawski, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Investigation of recombination centers in CdTe - based photodiodes, poster
  • K. M. Paradowska, E. Placzek-Popko, M. A. Pietrzyk, A. Kozanecki, Optical and electrical properties of ZnO-based structures for ultraviolet detection, poster
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski, Recombination losses in n-ZnO nanorods/p-Si plasmonic solar cells, poster
 • E-MRS Spring Meeting, Lille, France, 2016
  • E. Zielony, M. Morawski, E. Placzek-Popko, A. Racino, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Investigation of defects in CdTe-based photovoltaic junctions by means of photoluminescence and DLTS technique, poster
  • E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Racino, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Investigation of carrier transport mechanisms in the CdTe-based photovoltaic structures grown by MBE technique, poster
  • K. M. Paradwoska, E. Placzek-Popko, M. A. Pietrzyk, E. Zielony, Z. Gumienny, A. Kozanecki, Electrically active deep traps in p-Si/ZnMgO heterojunctions, oral presentation
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, R. Pietruszka, K. Kopalko, M. Godlewski, Investigation of defects in p-type Si for solar applications, poster
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, M. Mikosza, E. Zeilony, Z. Gumienny, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski, Towards achievement of higher efficiency of n-ZnO/p-Si based plasmonic solar cells, poster
  • R. Pietruszka, B. S. Witkowski, R. Shifano, K. Kopalko, T. Krajewski, S. Gieraltowska, E. Zielony, K. Gwozdz, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, M. Godlewski, Zinc oxide - the promising material for low cost and efficient solar cells, poster
 • IC SeNOB, Semiconductor for Optoelectronics and Biosensors, Rzeszów, 2016
  • E. Popko, E. Zielony, K. M. Paradowska, M. A. Pietrzyk, A. Reszka, A. Kozanecki, Electrical characterization of heterojunctions based on ZnO/ZnMgO multiple quantum wells grown by MBE method, oral presentation
  • E. Zielony, M. Morawski, E. Placzek-Popko, A. Racino, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Manifestation of defects in the photoluminescence spectra of p-ZnTe/CdZnTe:Mg/Cd1-xMgxTe/n-CdTe solar cells, oral presentation
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, M. Godlewski, Deep traps in solar cells based on n-ZnO nanorods/p-Si heterostructures, oral presentation
 • XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2016
  • E. Placzek-Popko, W. A. Jacak, K. Gwozdz, Struktury plazmoniczne w fotowoltaice, oral presentation
  • E. Zielony, M. Morawski, A. Racino, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Aktywność defektów w pomiarach elektrycznych i optycznych złączy fotowoltaicznych na bazie CdTe, oral presentation
  • K. Paradowska, E. Placzek-Popko, E. Zielony, M. Pietrzyk, A. Kozanecki, Struktury na bazie ZnO do detekcji światła ultrafioletowego, oral presentation
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski, Parametry konwersji fotowoltaicznej dla fotoogniw plazmonicznych na bazie ZnO z nanoczastkami srebra i złota, oral presentation
  • R. Pietruszka, B. S Witkowski, R. Shifano, T. Krajewski, M. Godlewski, E. Zielony, K. Gwozdz, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, Nowa architektura ogniw fotowoltaicznych ZnO/Si - nasze rozwiązania, oral presentation
  • P. Caban, R. Pietruszka, K. Kopalko, B. S. Witkowski, M. Godlewski, K. Gwozdz, E. Zielony, E. Placzek-Popko, Heterozłączowe ogniwa fotowoltaiczne ZnO/GaAs wytworzone metodą ALD, oral presentation
 • 45th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Szczyrk, 2016
  • E. Zielony, E. Placzek-Popko, M. Morawski, J. Szatkowski, Z. Gumienny, K. Paradowska, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Identification of recombination centers in the CdTe-based solar cells by means of PL-T and PL-V techniques, poster
  • K. M. Paradowska, E. Przeździecka, E. Placzek-Popko, K. Gwozdz, M. Stachowicz, J. Szajkowski, J. Dyczewski, A. Kozanecki, Raman spectroscopy of epitaxial ZnxMgx-1O layers doped with V-group elements grown by MBE, poster
  • K. M. Paradowska, E. Placzek-Popko, M. Pietrzyk, A. Kozanecki, Optoelectronic properties of PA-MBE ZnO-based heterojunctions, poster
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, K .Paradowska, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski, W. Jacak, L. Chang, Photoconversion of the plasmonic solar cells based on ZnO nanorods and silicon with silver and gold nanoparticles, poster
  • P. Caban, R. Pietruszka, K. Kopalko, B. S. Witkowski, M. Godlewski, K. Gwozdz, E. Zielony, E. Placzek-Popko, ZnO/GaAs heterojunction solar cells fabricated by ALD method, poster
  • M. A. Pietrzyk, E. Placzek-Popko, K. Paradowska, E. Zielony, A. Reszka, D. Jarosz, A. Kozanecki, Electro-optical characterization of ZnO/ZnMgO multiple quantum wells grown on Si (111) by MBE method, poster
 • 45th 14th Students' Science Conference, Wrocław, 2016
  • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, K. Gwóźdź, S. Zając, M. Stachowicz, D. Jarosz, Towards achieving p-type conductivity in zinc oxide, oral presentation
  • K. Gwóźdź, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski, New solar cells based on ZnO and Si with metallic nanoparticles, oral presentaion
2015
 • 44th XIII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, Szklarska Poręba, 2015
  • K. M. Paradowska, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, M. Pietrzyk, A. Kozanecki, Photoelectrical Characteristics of p-Si/ZnO/ n-Zn1-xMgxO/ZnO Heterojunction, oral presentation
  • K. Gwóźdź, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, M. Godlewski, W. Jacak, Lian-be Chang, , Photoelectrical characterization of Si/ZnO nanorods/Ag/AZO structures, oral presentation
 • 44th "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła, 2015
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, M. Godlewski, L. Jacak, Liann-Be Chang, Photovoltaic Characteristics of Si/ZnO Nanorods/Ag/AZO Plasmonic Cells, poster
  • Z. Gumienny, K. Skrzynska, E. Placzek-Popko, K. Gwozdz, Liann-Be Chang, Photoluminescence studies of BN/AlN/GaN layer structure on sapphire substrate, poster
  • K. Paradowska, E. Placzek-Popko , M. A. Pietrzyk, A. Kozanecki, Electrical Characteristics of p-Si/MgO/ n-Zn1-xMgxO Heterojunction, poster
 • XIV Krajowa Konferencja Elektroników, Darłówko Wschodnie, 2015
  • K. Gwóźdź, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, M. Godlewski, Heterostruktury Si/nanodruty ZnO z nanocząstkami Ag/AZO w zastosowaniach fotowoltaicznych, oral speech
 • 3rd ICSOS workshop on surface structures, Łódź, 2015
  • K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, Ł. Wachnicki, Morphological studies of ZnO nanorods/Si test structures for photovoltaic applications, poster
  • K.M. Paradowska, E. Placzek-Popko, M. Pietrzyk, A. Kozanecki, Photo-Electric Properties of p-Si/MgO/n-Zn1-xMgxO Heterojunction, poster
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków, Ustroń, 2015
  • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, M.A. Pietrzyk, Parametry elektryczne heterozłącza p-Si/MgO/n-Znx-1MgxO, oral speech
  • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, M. A. Pietrzyk, A. Kozanecki, Elektrooptyczne właściwości heterozłącza p-Si/ZnO/ZnMgO/ZnO , poster
 • Fizyczno Astronomiczna Konferencja, Karpacz, 2015
  • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, M. A. Pietrzyk, A. KozaneckiBadania defektów w złączach ZnMgO/Si, oral speech
 • XIV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków, Bydgoszcz, 2015
  • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, M. A. Pietrzyk, A. KozaneckiElektrooptyczne właściwości heterozłącza p-Si/ZnO/ZnMgO/ZnO, poster
  • K. M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, M. A. Pietrzyk, A. KozaneckiParametry elektrooptyczne heterozłączy ZnMgO/Si, oral presentation
 • E-MRS Spring Meeting, Lille, France, 2015
  • R. Pietruszka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, E. Zielony, P. Bieganski, E. Płaczek-Popko, M. Godlewski, High efficiency PV structures based on zinc oxide nanorods, poster
  • R. Pietruszka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, G. Luka, R. Schifano, T. Krajewski, E. Zielony, P. Bieganski, E. Płaczek-Popko, M. Godlewski, Improving solar cells efficiency based on ZnO/Si heterojunctions by a conduction band engineering, poster
 • II-VI Conference, Paris, France, 2015
  • R. Schifano, R. Pietruszka, T.A. Krajewski, B.S. Witkowski, E. Zielony, K. Gwozdz, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, M. Godlewski, Effects of the conduction band offset on the efficiency of n-ZnO/p-Si based heterojunctions for photovoltaic applications, poster
2014
 • 43rd "Jaszowiec" International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła, 2014
  • K. Gwóźdź, R. Pietruszka, E. Zielony, B.S. Witkowski, Ł. Wachnicki, E. Płaczek-Popko, M. Godlewski, L. Jacak, Preliminary studies of test structures for Si/NRs/AZO photocells, poster
  • E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Racino, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Fundamental photoconversion properties of CdTe/ZnTe n-i-p photodiodes grown by molecular beam epitaxy, poster
  • D. Pacynko, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, Spectroscopic study of femtosecond laser irradiated GeO2–PbO–PbF2 glass doped with Pr3+ and Yb3+, poster
 • EMRS 2014 - Spring Meeting, Lille, 2014
  • E. Zielony, E. Płaczek, K. Paradowska, Z. Gumienny, S. Chusnutdionow, G. Karczewski, Metastable behavior of defects in n-CdTe/p-ZnTe photodiodes grown by MBE method, poster
  • B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, R. Pietruszka, G. Luka, E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, High-quality ZnO nanorods obtained by the ultra fast hydro-thermal method for solar cells and photoresistors applications, poster
  • R. Pietruszka, G. Luka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, II and IV generations of PV structures based on zinc oxide, poster
 • EMRS 2014 - Fall Meeting, Warsaw, 2014
  • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, A. Racino, K. Paradowska, Z. Gumienny, S. Chusnutdinow, G. Karczewski, Characterization of CdTe-based photovoltaic structures grown by MBE method, poster
  • R. Pietruszka, G. Luka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, R. Schifano, E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, New generation of solar cells structures based on Zinc Oxide nanorods, poster
  • B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, R. Pietruszka, G. Luka, P. Sybilski, E. Zielony, P. Bieganski, E. Popko, M. Godlewski, High quality ZnO nanorods grown by an ultra fast hydrothermal process - technology and applications, poster
 • Fizyczno Astronomiczna Konferencja, Wrocław, 2014
  • K. Parodowska, Metody badania elektrycznych właściwości diod na przykładzie złącza półprzewodnikowego ZnMgO/MgO/Si, oral speech
2013
 • Annual Compound Semiconductor Solar Cell Symposium, CGU University Taiwan, 2013
  • E. Popko, Looking for new semiconductor materials for photovoltaic applications, invited
 • 16th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-16), Wroclaw, 2013
  • P. Kamyczek, Z. R. Zytkiewicz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, M. Sobanska, A. Reszka, K. Klosek, The growth and micro-Raman characterization of GaN nanorods , poster
  • P. Kamyczek, E. Placzek-Popko, E. Zielony, P. Bieganski, Z. Gumieny, L. Gelczuk, B. Sciana, M. Tlaczala, Electro-optical properties of diluted GaAsN on GaAs grown by APMOVPE, poster
  • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, A. Henrykowski, Z. Gumienny, P. Kamyczek, J. Jacak, P. Nowakowski, G. Karczewski, Laser irradiation effects on the CdTe/ZnTe quantum dot structure studied by Raman and AFM spectroscopy, poster
 • 42nd “Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła, 2013
  • P. Kamyczek, E. Płaczek Popko, E. Zielony, S. Grzanka, R. Czernecki, T. Suski, DLTS studies of multiply charged defect in GaN, poster
  • P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, Z. R. Żytkiewicz, Z. Gumienny, E. Zielony, M. Sobańska, K. Klosek, A. Reszka, Studies of structural and optical properties of GaN nanowires, poster
  • E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Henrykowski, Z. Gumienny, P. Kamyczek, G. Karczewski, Strain-induced effects in CdTe/ZnTe quantum dot structures studied by Raman scattering, poster
 • XI Konferencja Naukowa TECHNOLOGIA ELEKTRONOWA ELTE, Ryn, 2013
  • Ł. Gelczuk, M. Dąbrowska – Szata, P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, K. Kopalko, B. Ściana, D. Pucicki, D. Radziewicz, M. Tłaczała, Badania głębokich poziomów defektowych w heterostrukturach InGaAsN / GaAs z trzema studniami kwantowymi, otrzymanych techniką AP-MOVPE, poster
  • M. Badura, B. Ściana, D. Pucicki, D. Bielak, W. Dawidowski, P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, M. Tłaczała, Zastosowanie spektroskopii Ramana do analizy właściwości warstw i struktur niskowymiarowych (In, Ga) (As, N) otrzymanych metodą AP-MOVPE, poster
2012
 • EMRS 2012 - Spring Meeting, Strasbourg, 2012
  • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, J. Trzmiel, G. Karczewski, Impedance spectroscopy of ZnTe-Ti/Al Schottky contacts with CdTe quantum dots, poster
  • P. Kamyczek, Z. R. Zytkiewicz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, M. Sobanska, A. Reszka, K. Klosek, The growth and micro-Raman characterization of GaN nanorods, poster
  • P. Kamyczek, E. Placzek-Popko, E. Zielony, S. Grzanka, R. Czernecki, T. Suski, Multiply charged defect in GaN, poster
  • P. Kamyczek, E. Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, S. Grzanka, R. Czernecki, T. Suski, Admittance spectroscopy in GaN p-n junction, poster
  • Ł. Gelczuk, M. Dąbrowska-Szata, P. Dyba, E. Zielony, E. Popko, B. Ściana, D. Pucicki, D. Radziewicz, M. Tłaczała, Characterization of deep-level defects in dilute GaAsN epitaxial layers grown by APMOVPE, poster
  • Ł. Gelczuk, M. Dąbrowska-Szata, E. Zielony, P. Dyba, E. Płaczek-Popko, B. Ściana, D. Pucicki, D. Radziewicz, M. Tłaczała, Studies of deep-level defects in InGaAsN grown by APMOVPE for solar cell applications, poster
 • 8th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN 2012), Frankfurt nad Odrą, 2012
  • W. Oleszkiewicz, W. Kijaszek, J. Gryglewicz, A. Zakrzewski, K. Gajewski, D. Kopiec, P. Kamyczek, E. Popko, M. Tłaczała, Characterisation of properties of the diamond-like carbon films deposited by RF ICP PECVD method, poster
 • XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC, Szklarska Poręba, 2012
  • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, P. Kamyczek, A. Henrykowski, G. Karczewski, Raman spectroscopy of CdTe/ZnTe quantum dot structures, poster
  • P. Kamyczek, P. Bieganski, E. Placzek-Popko, E. Zielony, L. Gelczuk, B. Sciana, D. Pucicki, D. Radziewicz, M. Tlaczala, K. Kopalko, M. Dabrowska-Szata, Electro-optical properties of diluted GaAsN on GaAs grown by APMOVPE, poster
  • P. Kamyczek, Głębokie poziomy w GaN badane techniką DLTS i LDLTS, oral speech
 • International Conference on Superlattices, nanostructures and Nanodecives ICNN, Dresden, 2012
  • P. Kamyczek, E. Placzek Popko, Z. R. Zytkiewicz, Z. Gumienny, E. Zielony, M. Sobanska, K. Klosek, A. Reszka, Micro-Raman characterization of GaN nanorods, poster
 • International Conference on the Physics of Semiconductors ICPS-31, Zurich, 2012
  • M. A. Pietrzyk, E. Zielony, J. M. Sajkowski, M. Stachowicz, A. Droba, P. Kamyczek, A. Wierzbicka, E. Przezdziecka, E.Popko, D. Dobosz, Z. Gumienny, A. Kozanecki, Single quantum wells ZnO/ZnMgO grown on the Si(111) by MBE system, poster
 • 9th International Symposium on Semiconductor Light Emitting Devices, Berlin, 2012
  • M. A. Pietrzyk, E. Zielony, E. Przezdziecka, J. M. Sajkowski, M. Stachowicz, A. Droba, A. Reszka, A. Wierzbicka, E. Popko, Z. Gumienny, D. Dobosz, P. Kamyczek, A. Kozanecki, Characterization of ZnMgO/ZnO/ZnMgO diodes grown on p-type Si (111), poster
 • 41st “Jaszowiec” International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Krynica Zdrój, 2012
  • M. A. Pietrzyk, E. Zielony, J. M. Sajkowski, M. Stachowicz, A. Droba, P. Kamyczek, A. Wierzbicka, E. Przezdziecka, E. Popko, D. Dobosz, Z. Gumienny, A. Kozanecki, Single quantum wells of ZnMgO/ZnO/ZnMgO grown by PA-MBE system on p-type Si (111), poster
 • Letnia Szkoła Fotowoltaiki, Krakow, 2012
  • P. Kamyczek, GaAsN as a photovoltaic material - photoelectrical characterization, oral speech
2011
 • Technologie kwantowe 2011, Warsaw, 2011
  • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, P. Dyba, A. Henrykowski, J. Jacak, Spektroskopia ramanowska półprzewodnikowych struktur na bazie ZnTe z kropkami kwantowymi CdTe, poster
  • P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, Schemat układu pomiarowego do spektroskopii ramanowskiej system T64000, poster
 • XXXX "Jaszowiec" International School on the Physics of Semiconductors, Krynica Zdrój, 2011
  • E. Zielony, E. Popko, Z. Gumienny, G. Karczewski, Electro-optical characterization of Ti/Au-ZnTe Schottky diodes with CdTe quantum dots, poster
  • E. Zielony, E. Popko, Z. Gumienny, P. Kamyczek, A. Henrykowski, J. Jacak, G. Karczewski, Raman spectroscopy of CdTe/ZnTe quantum dots, poster
  • T. A. Krajewski, P. Stallinga, E. Zielony, P. Kruszewski, K. Gościński, Ł. Wachnicki, S. Figge, D. Hommel, E. Guziewicz, M. Godlewski, Deep defects in ZnO/GaN heterostructure analyzed by the admittance spectroscopy, poster
  • P. Kamyczek, E. Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, S.Grzanka, R. Czernecki, T. Suski, Admittance spectroscopy in GaN p-n junction, poster
  • P. Kamyczek, E. Placzek-Popko, L. Gelczuk, M. Dąbrowska-Szata, SiC Schottky barrier diode studied by admittance spectroscopy, poster
2010
 • XXXIX International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Krynica Zdrój, 2010
  • E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Roznicka, Z. Gumienny, J. Szatkowski, P. Dyba, W. Pacuski, C Kruse, D. Hommel, M. Guziewicz, Deep level induced by CdTe/ZnTe quantum dots, poster
  • E. Placzek-Popko, J. Szatkowski, E. Zielony, Z. Gumienny, L. Dobaczewski, G. Karczewski, Capacitance-voltage studies of Ti/p-ZnTe Schottky barrier structures containing CdTe quantum dots, poster
  • P. Dyba, E. Placzek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, S. Grzanka, R. Czrnecki, T. Suski, Deep levels in GaN p-n junctions studied by Deep Level Transient Spectroscopy and Laplace Transform Deep-Level Spectroscopy, poster
 • ICPS-30, Seul, 2010
  • E. Zielony, E. Placzek-Popko, P. Dyba, Z. Gumienny, L. Dobaczewski, G. Karczewski, Deep level transient spectroscopy of hole traps related to CdTe self-assembled quantum dots embedded in ZnTe matrix, poster
2009
 • XXXVIII International School on the Physics of Semiconducting Compounds, Krynica Zdrój, 2009
  • E. Zielony, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, J. Trzmiel, G. Karczewski, M. Guziewicz, Valence band offset In CdTe/ZnTe self-organized quantum dots measured by deep level transient spectroscopy, poster
  • P. Dyba, E. Płaczek-Popko, E. Zielony, Z.Gumienny, J. Szatkowski , Electrical characterization of Schottky Au-CdTe:Ga diodes, poster
  • J. Trzmiel, E.Płaczek-Popko, E. Zielony, Z. Gumienny, On the frequency domain relaxation processes in Gallium doped CdTe and Cd0.99Mn0.01Te, poster
 • 25th International Conference on Defects in Semiconductors, St. Petersburg, 2009
  • E. Placzek-Popko, E. Zielony, J. Trzmiel, J. Szatkowski, Z. Gumienny, T. Wojtowicz, G. Karczewski, P. Kruszewski, L. Dobaczewski, Capacitance spectroscopy of CdTe self-assembled quantum dots embedded in ZnTe matrix, poster
  • E. Placzek-Popko, J. Trzmiel, E. Zielony, S. Grzanka, R. Czarnecki, T. Suski, Deep level transient spectroscopy signatures of majority traps in GaN p-n diodes grown by metal-organic vapor epitaxy technique on GaN substrates, poster
  • J. Trzmiel, E. Placzek-Popko, A. Nowak, K. Weron, Z. Gumienny, E. Zielony, On the stretched-exponential decay kinetics of the ionized DX centers in gallium doped Cd1-xMnxTe, poster
  • J. Szatkowski, K. Sierański, E. Popko, Z. Gumienny, Deep level defects in proton irradiated p-type Al0.5Ga0.5As, poster
2008
 • XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compunds, Ustroń-Jaszowiec, 2008
  • E. Płaczek-Popko, J. Trzmiel, E. Wojtyna, Z. Gumienny,J.Szatkowski, Impedance spectroscopy of Au-CdTe:Ga Schottky contacts, poster
  • J. Trzmiel, E. Płaczek-Popko, K. WEron, J. Szatkowski, E. Wojtyna, Non-exponential photoionization of the DX centers in gallium doped CdTe and Cd0.99Mn0.01Te, poster
© 2015 Kamil Krzemiński